Shadow Owners Club Wielkopolska - SHOC WLKP - Shadow Owners Club Greater Poland

WELCOME TO SHOC WLKP - informations in English => 2nd INTERNATIONAL SHOC MEETING IN POLAND 2017 => Wątek zaczęty przez: darecki w Październik 10, 2016, 01:00:17 pm

Tytuł: APPLICATIONS DOWNLOAD / ZAPISY
Wiadomość wysłana przez: darecki w Październik 10, 2016, 01:00:17 pm
ENG

Please find attached below applications. You may use xls file or pdf file as you wish.

Please fill all brown gaps, and send the application via e-mail address SHOC@vp.pl
Then please wait for our confirmation.
On our confirmation you will find bank account data for transfer payment.
Please arrange bank transfer of payment.
NOTE – payment transfer dead line – 15.04.2017
Then please wait for our second confirmation and welcome to 2nd INTERNATIONAL SHOC&Shadow MEETING IN POLANDDE

Bitte alle oblgatorische Felder ausfuellen, unterschreiben und auf SHOC@vp.pl senden.
Dann auf unsere Bestaettigung warten, wo auch unsere Kontonummer bzw. Paypalnummer angegeben wird.
Dann die Ueberweisung machen.
Achtung: Letzter Zahlungsfrist bis zum 15.04.2017
Warte auf unsere Zahlungsbestaettigung – dann sehen wir uns auf dem Zweiten Internationalen SHOC-Treffen in Polen.


RO

Заполните все обяательные поля, подпишьтесь и отправьте заявку по адресу электронной почты
  SHOC @ vp.pl   и подождите на подтверждение принятия заявки.
В нашем подтверждении Вы найдёте банковский счёт или аккаунт PayPal для платёжа.
Совершите платёж.
ВНИМАНИЕ - окончательный срок платежей - 15 апреля 2017.
Подождите на подтверждение получения платежа и до встречи !PL

Wypełnij brązowe pola w zgłoszeniu i wyślij zgłoszenie na adres mailowy SHOC@vp.pl
Poczekaj na nasze potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
Na naszym potwierdzeniu znajdziesz numer konta bankowego do przelewu
Prosimy dokonaj przelewu należności
UWAGA – ostateczny termin wpłat – 15.04.2017
Poczekaj na nasze potwierdzenie otrzymania przelewu i zapraszamy na
DRUGI MIĘDZYNARODOWY ZLOT SHOC&Shadow W POLSCE